Inlog cursisten

Case Study IKEA

IKEA is een Zweedse multinational die een breed scala aan producten verkoopt, waaronder kant-en-klare meubels en accessoires.

Waarom heeft IKEA Language Partners benaderd?

IKEA zet zich in om mensen met een vluchtelingenachtergrond op te vangen in hun winkels, om hen te ondersteunen bij hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. In een speciaal programma biedt IKEA vaardigheidstrainingen aan voor de deelnemers van het zogenaamde ‘Skills for Employment’ programma. Om een inclusieve werkomgeving te creëren wilde IKEA zowel de nieuwkomers als de IKEA medewerkers een training aanbieden om hen te ondersteunen in het begrijpen van interculturele verschillen.

Wat was de vraag voor Language Partners?

De vraag voor Language Partners was om een effectieve training te organiseren voor verschillende niveaus van spreekvaardigheid, alsmede hoe een programma in te passen dat plaatsvond op verschillende locaties met verschillende groepen over een periode van een jaar.

Iedereen die naar Nederland verhuist wordt blootgesteld aan de Nederlandse cultuur, en afhankelijk van hun achtergrond kan dit een breed scala aan stressoren veroorzaken. Onze bewezen ervaring in het introduceren van mensen in de Nederlandse cultuur en ons vermogen om bewustzijn, discussie en samenwerking te stimuleren, maken ons de juiste mensen voor deze taak.

Welke trainingsvorm heeft IKEA gekozen en waarom?

IKEA koos voor onze vier uur durende training cultureel bewustzijn, met enkele kleine aanpassingen voor het niveau van spreekvaardigheid. Deze training paste bij de behoeften van IKEA, maar ook bij beperkingen zoals tijd, budget en de grootte van de groep en het aantal deelnemers.

Wat was het doel van de gekozen training?

Het doel van de culturele bewustwordingstraining was om de samenwerking tussen nieuwkomers en managers en mentoren te verbeteren. Dit hield ook in dat er bewustwording moest worden gecreëerd en dat er tussen de deelnemers discussies over gedrag op gang moesten worden gebracht.

Welke vaardigheden wilden de deelnemers ontwikkelen?

De kennis en cognitieve vaardigheden van de deelnemers werden ontwikkeld. Algemene communicatievaardigheden werden verbeterd. Bovendien werd hun vermogen om culturele verschillen te herkennen en tegelijk hun eigen interne processen te begrijpen, vergroot. De nieuwsgierigheid en het vermogen/bereidheid om culturele barrières te bespreken werd aangewakkerd. Verder werden de deelnemers gecoacht om de positieve intentie achter acties in interculturele settings te herkennen.

Hoe werden de voorbereidingen getroffen? Hoe hebben de teams zich op het trainingsprogramma voorbereid?

De voorbereidingen voor deze opdracht begonnen met een intakegesprek met IKEA en Refugee Talent Hub. Op basis van deze intake werd de basis van het programma vastgesteld. Gedurende de engagement werd het proces geëvalueerd en aangepast op basis van de behoeften van de deelnemers. Doorgaans betrekt Language Partners de deelnemers bij het intakeproces, maar vanwege taalbarrières en beperkte toegang tot laptops werd hen niet gevraagd om iets voor te bereiden voor de training.

Wat was het resultaat van de training? Wat is er veranderd op kantoor/op het werk?

Aan het einde van de training konden onze deelnemers vragen stellen aan het management, wat bijdroeg tot de noodzakelijke opening van de dialoog. Elke groep was zich bewust geworden van enkele culturele drijfveren van gedrag en kon zich gaan richten op de positieve intenties in plaats van op de belemmeringen. De nieuwkomers gaven aan dat ze zich gehoord en begrepen voelden.

 

Wil je meer weten over de trainingen van Language Partners? Ga dan naar onze Contact pagina


My LPOnline