Inlog cursisten

Ervaring taaltrainingen – Vincent de Jong, Bol

Deze week spraken wij met Vincent de Jong, IT team manager bij Bol. Bij Bol is Vincent verantwoordelijk voor enkele logistieke software ontwikkelteams waarin Nederlanders en internationals samenwerken. Language Partners verzorgt veel taalcursussen bij Bol, voornamelijk Nederlands (NT2) en Engels. Wij vroegen Vincent naar zijn ervaringen.

1. Hi Vincent, wat leuk dat jullie bij Bol veel van onze taalcursussen volgen! Welke specifieke uitdagingen hebben jullie ervaren die hebben geleid tot de behoefte aan taalcursussen?

Binnen Bol werken Nederlanders en internationals samen. De voertaal is Engels. Het komt af en toe voor dat internationals het Engels nog niet voldoende beheersen om in hun team echt goed te presteren. Dan biedt Bol aan om een business English course te volgen. Daarmee wordt in een korte periode het Engels van de medewerker flink verbeterd. En dat is goed voor een betere samenwerking in het team. De productiviteit gaat er echt van omhoog. En de medewerker voelt zich ook veel meer betrokken bij het teamwerk.
Ook biedt Bol aan haar internationale medewerkers aan om een cursus Nederlands te volgen zodat de internationals zich niet alleen op het werk maar ook privé sneller thuis voelen in Nederland. Vaak volgen de internationals niet alleen de beginnerscursus Nederlands maar gaan ze door met vervolgcursussen om Nederlands op een hoger niveau te beheersen.

2. Binnen Bol werken jullie met collega’s uit allerlei verschillende landen en culturen. Hoe dragen taalcursussen bij aan het verbeteren van de communicatievaardigheden binnen teams?

De voertaal binnen Bol is Engels. De interne documenten, zeker binnen IT en de Product organisatie, zijn opgesteld in het Engels. Het beter begrijpen van Engelse taal zorgt voor betere communicatie in het team van de medewerker. Maar ook voor meer begrip bij culturele verschillen tussen medewerkers want de medewerkers kunnen het na de taalcursus beter aan elkaar toelichten.

3. Hoe zou je jouw ervaring omschrijven?

Language Partners biedt de juiste taalcursussen aan mijn teamleden en deze worden goed gewaardeerd door de cursisten. Language Partners doet een goede intake met de cursist om het juiste startniveau in te schatten. Ook vinden de cursisten het fijn dat ze met meerdere Bol collega’s de cursus kunnen volgen want zo leren ze ook nog andere medewerkers van andere afdelingen binnen Bol kennen en breiden ze dus hun netwerk uit. En dat is ook fijn als ze nog niet zo lang in Nederland wonen.

Bedankt Vincent!


My LPOnline