Inlog cursisten

Wat vaak vergeten wordt bij internationale werving

In het dynamische landschap van de wereldwijde arbeidsmarkt gaat de zoektocht naar toptalent vaak voorbij landsgrenzen. Onlangs werkten we samen met een in Nederland gevestigde multinational, die tegen een veelvoorkomende uitdaging aanliep. Na een succesvolle internationale werving, bleek hun werkomgeving verre van harmonieus. Na het succesvol rekruteren van personeel uit de hele wereld, worstelde de organisatie met problemen die verder gingen dan alleen de juiste persoon voor de baan vinden.

Organisatiecultuur

Al snel werd duidelijk dat de organisatiecultuur niet was ingesteld op het omarmen van deze nieuwe diversiteit. Gaten in het inwerkproces en tekortkomingen in organisatorische en maatschappelijke integratieondersteuning, creëerden een omgeving waar culturele en taalkundige verschillen eerder obstakels dan troeven werden. Nederlandse collega’s sloten zonder dat ze het doorhadden hun nieuwe collega’s uit, bijvoorbeeld door geen Engels te spreken in informele settings. Dit zette onbedoeld dit de onderlinge samenwerking op scherp.

Overbrugging van de culturele kloof

De overtuiging dat nieuwe medewerkers zich moesten aanpassen aan de bestaande manier van doen, bleef voortbestaan.  Ondanks inspanningen om collega’s in te schrijven voor Nederlandse of Engelse taalcursussen. Deze goedbedoelde aanpak hield geen rekening met de tijd die het leren van een taal kost, en de behoefte aan een ondersteunende omgeving om te oefenen en zelfvertrouwen op te bouwen. Het resultaat was een groeiende kloof in cultureel en taalkundig begrip, wat leidde tot frustratie. Uiteindelijk leidde het er zelfs toe dat getalenteerde individuen de organisatie weer verlieten. Dit bracht de organisatie terug in de strijd om talent waar ze juist vanaf wilden.

De kosten van culturele onenigheid

Helaas waren de gevolgen niet beperkt tot het verlies van talent. De organisatie raakte verstrikt in de cyclus van werving, waarbij de gemiddelde kosten van een recruiter in Nederland tussen de 20-30% van het jaarsalaris van de gerekruteerde persoon lagen. Naast het financiële aspect betekende het falen om een inclusieve cultuur te ontwikkelen dat men de aanzienlijke menselijke en financiële voordelen miste die diversiteit kan brengen.

Onze benadering: Het ontwikkelen van interculturele competentie

Hier kwamen wij om de hoek kijken. We zijn gespecialiseerd in het aanpakken van dergelijke uitdagingen door de nadruk te leggen op de ontwikkeling van niet alleen taal- en communicatievaardigheden, maar vooral op interculturele competentie. We geloven er sterk in dat met een werkcultuur die diversiteit en inclusie omarmt, de organisatie uiteindelijk profiteert van deze rijkdom aan perspectieven.

Je team versterken

Ontdek onze trainingsopties voor interculturele competentie om je team uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om de complexiteit van een diverse werkkracht te doorstaan. Neem vandaag nog contact met ons op en laten we samenwerken om je organisatie toekomstbestendig te maken en het volledige potentieel van je mondiale team te ontketenen.

 

Paul Van Zanten
Paul is an American intercultural communications professional living in the Netherlands and connecting with his Dutch roots. With a passion for travel, as well as gaining new perspectives and experiences, Paul aims to further his growth, as well as that of others at Language Partners.

My LPOnline