Inlog cursisten

DEI-buzzwoorden betekenen niets zonder interculturele competentie.

Tegenwoordig hoor je overal in het bedrijfsleven de termen DEI (diversiteit, gelijkheid en inclusieve cultuur). Deze begrippen worden geassocieerd met trainingen en ontwikkelingsprogramma’s die tot doel hebben een werkomgeving te creëren waarin deze drie thema’s centraal staan. Hoewel deze initiatieven goede bedoelingen hebben, komen ze vaak tekort omdat ze een belangrijk onderdeel missen: interculturele competentie.

Voordat we te ver gaan, laten we eerst vaststellen welke buzzwoorden worden gebruikt en wat ze betekenen:

Wat is DEI? – Het is een afkorting voor diversiteit, gelijkheid en inclusieve cultuur(s) (Diversity, Equity, Inclusive Culture). Het idee achter DEI is het creëren van een diverse, eerlijke en inclusieve omgeving. Het streeft ernaar iedereen te erkennen en waarderen als hun authentieke zelf, terwijl het zowel ongelijkheden als vooroordelen aanpakt. Meer informatie over DEI, inclusief de voordelen van aanhoudende diversiteit, is hier te lezen.

Wat is diversiteit? – Diversiteit is de toestand van het hebben of samengesteld zijn uit verschillende elementen. In deze zin omvat diversiteit onder meer, maar is niet beperkt tot, geslacht, etniciteit, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, professionele oriëntatie, opleidingsniveau, neurodivergentie, nationaliteit en mensen met gezondheidsproblemen of kwalen.

Wat is gelijkheid? – Gelijkheid is de kwaliteit en bevordering van rechtvaardigheid, onpartijdigheid en gerechtigheid. Sommigen van jullie zullen zich afvragen: wat is het verschil tussen gelijkheid en gelijkheid? Gelijkheid suggereert dat iedereen hetzelfde krijgt, terwijl gelijkheid eerlijkheid impliceert op basis van de unieke behoeften van elke betrokken persoon.

Wat is inclusie? – Inclusie is het actief betrekken van iedereen, of het in praktijk brengen daarvan.

Wat is cultuur? – Cultuur zijn de aangeleerde en gedeelde patronen van gedrag, symbolen, rituelen, overtuigingen en waarden, gehouden door een groep of groepen van interactieve mensen. Om duidelijk te zijn, cultuur beperkt zich niet alleen tot nationale cultuur. Net als diversiteit kan het vele vormen en maten aannemen; families, sportteams en religieuze groepen kunnen bijvoorbeeld allemaal hun eigen cultuur hebben.

Wat is een inclusieve cultuur? – Een inclusieve cultuur zijn de gedragspatronen, symbolen, rituelen, overtuigingen en waarden die een gelijkwaardige inclusie van iedereen mogelijk maken. Het ontstaat wanneer gevoelens van rechtvaardigheid en respect worden opgebouwd door het gevoel van waardering en het gevoel ergens bij te horen, wat allemaal helpt om vertrouwen te verdienen. Dit creëert op zijn beurt ook de mogelijkheid voor iedereen om zichzelf te zijn en bij te dragen aan het succes van het bedrijf als hun authentieke zelf. Bovendien is zo’n cultuur er een waarbij medewerkersbetrokkenheid wordt verdiend. Deelname en samenwerking zijn gebruikelijk, en belanghebbenden krijgen kansen voor groei en ontwikkeling. Een werkelijk inclusieve cultuur moet uniek zijn voor elke groep en kan niet worden bereikt met een checklist.

Wat is onbewuste vooringenomenheid (unconcious bias)? – Dit verwijst naar vooroordelen of vooringenomenheid die optreden zonder bewustzijn of bewuste actie. Er is de laatste tijd een toename geweest van trainingen die zich richten op onbewuste vooringenomenheid, omdat organisaties de bedreiging ervan voor diversiteit, gelijkheid en inclusieve culturen erkennen. Het is een ander gebied waar goedbedoelde inspanningen tekortschieten omdat ze het juiste stuk missen.

Wat is psychologische veiligheid? – De perceptie of overtuiging dat men zijn gedachten, overtuigingen, ideeën en zorgen kan uiten zonder negatieve gevolgen te vrezen. Het vestigen van psychologische veiligheid is een belangrijk doel van een inclusieve cultuur.

Net als bij een inclusieve cultuur, heeft psychologische veiligheid niet altijd dezelfde betekenis. Zo kunnen sommige mensen behoefte hebben aan het opzetten van een structuur voor feedback om zich psychologisch veilig te voelen, terwijl anderen behoefte hebben aan autonomie.

Wat is emotionele intelligentie (EQ)? – Ook bekend als emotionele quotiënt. Emotioneel intelligent zijn betekent dat men zijn emoties kan waarnemen, gebruiken, begrijpen en beheren. Forbes definieert het ook als het vermogen om ons bewust te zijn van onze emotionele toestand en de emotionele toestanden van anderen en die bewustzijn in onze acties en beslissingen te incorporeren.

Wat is interculturele communicatie? – Communicatie tussen twee of meer mensen, afkomstig uit verschillende culturen. Meer informatie, inclusief het verschil tussen inter- en intraculturele communicatie, evenals multi- en cross-culturele communicatie, is hier te vinden.

Het ontbrekende stuk: Dit lijken allemaal goede, belangrijke aspecten van bedrijfscultuur, toch? Natuurlijk wel, maar zoals we eerder hebben vermeld, heb je het juiste fundament nodig om het allemaal te laten werken. Elk stuk dat we zojuist hebben genoemd, zal onhoudbaar zijn zonder de vestiging van interculturele competentie:

Ook wel culturele intelligentie (CQ) genoemd, het bestaat uit een reeks vaardigheden, gedragingen en attitudes die mensen in staat stellen effectief te functioneren in interculturele omgevingen. Verder is het het vermogen om passende communicatie, gedrag en attitudes te ontwikkelen en te betrekken bij verschillende culturele achtergronden en taalniveaus.

Interculturele competentie is een noodzaak in de geglobaliseerde wereld van vandaag. Zelfs als iedereen in een team allemaal dezelfde achtergrond heeft, is het zeer onwaarschijnlijk dat externe partijen dat ook zijn. Dat gezegd hebbende, overweeg om verandering te brengen in een niet-divers team. Hierdoor ontstaan meer perspectieven en out-of-the-box denken. Het kan ook leiden tot aanzienlijke voordelen, waar we zo meteen verder op ingaan.

Wat zijn de voordelen van interculturele competentie?

Zonder begrip en geduld voor elkaars wensen, behoeften en perspectieven zullen er sterke beperkingen zijn voor succes en groei. Misverstanden en spanningen ontstaan, waardoor een onproductieve en onwelkome sfeer ontstaat. Waarom zou iemand willen blijven in een organisatie waar ze niet begrepen worden; of een organisatie waarin hun verschillen worden gezien als een probleem, in plaats van een kracht?

Wanneer interculturele competentie wordt ontwikkeld, zijn er sterke, meetbare voordelen te behalen, die een positieve invloed hebben op individuen, teams en hele organisaties. Bovendien kunnen onze verschillen dan worden gewaardeerd en benut, tot voordeel van iedereen.

Zo heeft bijvoorbeeld een onderzoek onder bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika, evenals het Verenigd Koninkrijk, gevonden dat organisaties met een hoog niveau van etnische diversiteit gemiddeld 35% hogere financiële winsten rapporteerden. Andere voordelen zijn onder meer toenames in innovatie, samenwerking, productiviteit en zowel tevredenheid als behoud van werknemers en klanten.

Hoe ontwikkel je interculturele competentie?

Samenvattend is interculturele competentie de cruciale schakel die DEI-inspanningen verheft van louter buzzwoorden naar transformerende en duurzame praktijken. Door de ontwikkeling van interculturele competentie binnen uw organisatie te ondersteunen, promoot u niet alleen DEI, maar verdient u ook een reeks voordelen die succes en groei stimuleren in de diverse, geglobaliseerde wereld van vandaag.


Interculturele communicatie trainingen en taalcursussen

Wij ondersteunen bedrijven door het trainen en ontwikkelen van de interculturele vaardigheden en competenties van managers en medewerkers. De trainingen bieden jou de kennis en tools waarmee je jouw concurrentievermogen op de wereldmarkt een boost geeft. Zie hier ons overzicht van interculturele communicatie trainingen en workshops.

Interculturele competentie biedt belangrijke voordelen, maar het is ook belangrijk om taalvaardigheden niet te vergeten. Kijk hier voor onze taaltrainingen.

Paul Van Zanten
Paul is an American intercultural communications professional living in the Netherlands and connecting with his Dutch roots. With a passion for travel, as well as gaining new perspectives and experiences, Paul aims to further his growth, as well as that of others at Language Partners.

My LPOnline