Inlog cursisten

Het verschil tussen een baas en een leider

Een bekende uitspraak luidt: ‘People don’t quit a job, they quit their boss’. Hoewel de statistieken dit niet allemaal onderbouwen, heeft het een kern van waarheid. Mensen werken graag voor een organisatie die hen gelijkwaardig behandelt en hen inspireert hun best te doen. Voor bedrijven is het daarom cruciaal om managers te helpen uitgroeien tot sterke leiders. Deze managers zijn de grootste aanjagers van verandering binnen een organisatie, en hebben bovendien een grote invloed op het gevoel dat werknemers hebben bij hun werkgever.

Leiders coachen, bazen dirigeren

Er zijn veel verschillen tussen een baas en een leider. Zo focust een baas op omzet en standaardisatie, waar een leider gedreven wordt door waarden en persoonsgeoriënteerd is. Waar valt jouw baas onder? Of welk type manager ben je zelf? Hier zijn nog een aantal verschillende eigenschappen:

 1. Leiders versterken, motiveren en inspireren 
  Bazen eisen respect en gebruiken angst
 2. Leiders steunen, werken samen en zetten anderen op de eerste plaats
  Bazen staan boven anderen en zetten henzelf op de eerste plaats
 3. Leiders luisteren meer dan dat ze praten, of luisteren in elk geval eerst
  Bazen spreken, en willen dat er naar ze geluisterd wordt
 4. Leiders staan altijd open om te leren
  Bazen weten alles
 5. Leiders coachen en zijn een mentor
  Bazen dirigeren

Het belang van een inclusieve leider

Nu organisaties steeds vaker het nut zien in DEI (diversity, equity and inclusive cultures), wordt de vraag naar goed leiderschap groter. Een diverse en inclusieve cultuur binnen een organisatie kan leiden tot 35% betere prestaties. Om langdurig effect te zien van DEI inspanningen, is een sterke inclusieve leider nodig.

In onze DEI Leadership whitepaper gaan we in op het nut van DEI en de impact die leiderschap kan hebben, maar ook op hoe inclusieve leiders zich kunnen voorbereiden om een verschil te maken. Persoonlijkheidskenmerken als toewijding en bescheidenheid hebben een positief effect op het creëren van een duurzame inclusieve cultuur. 

Volg een cursus leiderschap

Samen met ons label Mazi-Inc hebben we een leiderschapstraining ontwikkeld waarmee je jezelf leert onderscheiden van andere leidinggevenden. Onze aanpak geeft je de vaardigheden om een positieve impact te hebben op je werknemers en jezelf. Meer weten? Stuur ons een bericht of boek een gratis 30 minuten gesprek met een van onze experts. 

Paul Van Zanten
Paul is an American intercultural communications professional living in the Netherlands and connecting with his Dutch roots. With a passion for travel, as well as gaining new perspectives and experiences, Paul aims to further his growth, as well as that of others at Language Partners.

My LPOnline