Inlog cursisten

De Engelse conditionals – Onderhandelen als een pro!

We zijn allemaal onderhandelaars, of we het nu doorhebben of niet. Loonsverhoging vragen, een restaurant uitkiezen of iets voor elkaar krijgen bij je kind; het zijn allemaal voorbeelden van onderhandelingen waar we regelmatig aan deelnemen. Maar hoewel onderhandelingen dus aan de orde van de dag zijn, is het vinden van passende taal voor effectief onderhandelen niet makkelijk voor de meeste mensen. Laat staan bij onderhandelen in het Engels.

Goede onderhandelingsvaardigheden leer en ontwikkel je door oefening, en een lesje Engelse grammatica is dan de beste plek om te beginnen.

Het gebruik van conditionals in het Engels

Voordat je begint met onderhandelen over wat dan ook, kijk eens naar je gebruik van de Engelse conditionals: de hoeksteen van onderhandelingen in het Engels.

Conditionals zijn zinnen met twee delen; één deel beschrijft een voorwaarde, het andere deel beschrijft het resultaat van die voorwaarde. Een conditional is een bijzin die altijd begint met ‘if’. Er zijn drie typen conditionals of ‘if-zinnen’:

First conditional – waarschijnlijk

De zin ‘I will go if I feel better’ verwijst naar een realistische, toekomstige situatie en het resultaat daarvan. Andere voorbeelden zijn: ‘If I finish early today, I’ll go running after work’ of ‘I might be late if I don’t leave right now’.

[If-zinsdeel: present simple / zinsdeel met het resultaat: will, going to, may, might]

Second conditional – mogelijk, maar  onwaarschijnlijk

Deze vorm wordt gebruikt voor het uitdrukken van onwaarschijnlijke of onmogelijke situaties in het heden en het resultaat daarvan. Bijvoorbeeld: ‘If I had a million dollars, I wouldn’t have to work’ of ‘I might consider the job offer if they offered more benefits’.

De eerste en tweede conditional zijn het meest gebruikelijk in zakelijke onderhandelingen.

[If-zinsdeel: past simple / zinsdeel met het resultaat: would, could, might]

Third conditional – onmogelijk

Deze vorm van if-zinnen wordt gebruikt voor het uitdrukken van hypothetische of alternatieve situaties in het verleden en de resultaten daarvan.

Bijvoorbeeld: ‘If I hadn’t studied business I wouldn’t have gotten this job’ of ‘We could have supplied the goods if you had paid the invoice’.

[If-zinsdeel: past perfect / zinsdeel met het resultaat: would have, could have, might have]

Nu je het onderhandelen wellicht onder de knie begint te krijgen, is het tijd voor een oefening. Wordt er in onderstaande zinnen de first, second of third conditional gebruikt? De antwoorden vind je onderaan deze blog.

  1. If you accept the price, we will sign the contract.
  2. I would consider giving you a discount if you paid in advance.
  3. If you provided us with some leverage, we might reconsider the deal.
  4. We would have met the deadline if you had done your share of the work.
  5. If you suggested an alternative I would be pleased to consider it.
  6. I’ll let you know if I have any questions.

Tip: If you found yourself struggling to identify the verb tenses in each sentence, it might be a good idea to consider refreshing your grammar knowledge with an English course!

[Antwoorden: 1. First 2. Second 3. Second 4. Third 5. Second 6. First]

Deze blog werd oorspronkelijk in het Engels geschreven door onze trainster Alma.

Alma Bonger
Alma is an English language trainer and writer from Canada. She is passionate about education, exploring new cultures, and creative collaboration.

My LPOnline