Inlog cursisten

Veelgemaakte fouten in het Engels

We look forward to hear from you, I shall let you know when we sign the contract, please sign on the backside…

De intentie is goed, maar soms zeg of schrijf je toch echt iets anders dan je wellicht bedoelde… Deze fouten worden veel gemaakt in zakelijk Engels. Wees hiervan bewust en voorkom dat je de mist in gaat.

If versus when

Als je geen onderscheid maakt tussen if en when zou je weleens een onverwacht positieve of negatieve reactie kunnen krijgen (of onbedoeld ergens aan vastzitten). Denk aan: I shall let you know when we sign the contract versus I shall let you know if we sign the contract.

De uitleg in het kort:

  • If gaat over een mogelijkheid: iets kan gebeuren, maar misschien ook niet.
  • Gebruik when als het zeker is dat iets gaat gebeuren en je een moment wilt aangeven.

Werkwoordstijden

Veel fouten worden gemaakt door het toepassen van Nederlandse taalregels op het gebruik van Engelse werkwoordstijden. Vooral de present perfect en simple past worden veel door elkaar gehaald.

  • We have worked with them for ten years (present perfect) = en we werken nog steeds voor ze.
  • We worked with them for ten years (simple past) = en nu werken we niet meer voor ze.

Voorzetsels

Ook voorzetsels zorgen voor lastige situaties. Zo moet er achter de combinatie to look forward to (werkwoord met vast voorzetsel) altijd een -ing-vorm van het werkwoord.

Dus niet: we look forward to hear from you X
Maar: we look forward to hearing from you 

Plaats komt voor tijd

Ook de woordvolgorde in het Engels is iets waar Nederlanders gemakkelijk de fout ingaan. Deze is namelijk niet hetzelfde in de twee talen. Bijvoorbeeld als het gaat om tijd- en plaatsbepalingen.

In het Nederlands kun je zeggen: ‘Het onderzoek is afgerond in 2012 in Amerika.’
Maar: The investigation was completed in 2012 in the USA is fout, want in het Engels komt plaats voor tijd.

Taalvariatie

Let ook op variatie in je taalgebruik. Gebruik je de juiste termen om uit te drukken wat je wilt zeggen, of kan het specifieker?

Nederlanders make things / do things / get things en vergeten vaak werkwoorden als obtain, gather, collect, carry out, execute, perform, complete, compile, finish, produce, develop, manufacture, enzovoort.

False friends

Tot slot de valse vrienden. Dit zijn woorden in verschillende talen die erg op elkaar lijken, maar niet hetzelfde betekenen.

False friends zijn vaak goed voor een glimlach. Een voorbeeld: please sign on the backside. Dit doe je namelijk alleen maar bij mensen van lichte zeden in een club, want backside betekent heel wat anders.

Lees ook deze blog met meer valse vrienden in het Nederlands en Engels.

Bovenstaande voorbeelden komen van Laetis Kuipers-Alting, trainer Engels bij Language Partners.

Language Partners
Verbeter jouw internationale communicatie met onze zakelijke taaltrainingen in 52 talen: incompany, op locatie óf online.

My LPOnline