My LPOnline

Hoe scoort u op deze tien instinkers?

Spelfouten en grammaticale slordigheden laten al snel een onprofessionele indruk achter. Maar bij veel woorden is een spelfout snel gemaakt. Want is het nou geliked of geliket? En wanneer schrijf je woorden aan elkaar?

In de Van Dale Taaltraining Correct Nederlands passeren de belangrijkste spelling- en grammaticaregels de revue, waaronder de taalkwesties uit onderstaande test. Hoe goed scoort u hier op?

Test uw Nederlands

1. Het is voor mij nieuw dat je moeder haar buurvrouw al jarenlang ________.
a. verzorgt                     b. verzorgd

2. Dat is een ________ voorwaarts!
a. reuzenstap                           b. reuzestap

3. Doe jij dat werk in loondienst of als ________?
a. zzp’er                                  b. zzp-er

4. Op jouw manier doe ik er tien keer zo lang over ________ normaal.
a. als                             b. dan

5. Sabine kan je helpen met een ________ op maat.
a. loopbaanadviestraject    b. loopbaan adviestraject

6. Ik zou nog even bellen om te vragen naar de ________ details.
a. onvermeldde                         b. onvermelde

7. Er drijft nog steeds ________ plastic in zee.
a. teveel                                  b. te veel

8. Het Offerfeest is een belangrijk feest voor ________.
a. moslims                      b. Moslims

9. Charlotte is een aardig meisje ________ ik al jaren ken.
a. die                             b. dat                              c. wat

10. Het ministerie heeft ________ begroting te laat ingediend.
a. zijn                                     b. haar

Deze test werd eerder gepubliceerd op de website van Van Dale.
Scroll omlaag voor de antwoorden.

trainingen zakelijk Nederlands


Antwoorden:

1.a
2.a
3.a
4.a
5.a
6.b
7.b
8.a
9.b
10.a

Language Partners
Language Partners
Language Partners verzorgt zakelijke taaltrainingen in 52 talen: incompany, op een van onze locaties door heel Nederland óf online.

My LPOnline