Inlog cursisten

Taalvereisten voor een Nederlands Visum

Denk je erover om naar Nederland te verhuizen? Veel mensen zullen zeggen “je hoeft geen Nederlands te leren”, maar er zijn verschillende vereisten waaraan je moet voldoen, afhankelijk van of je een visum, een verblijfsvergunning of staatsburgerschap nodig hebt. We zullen dat ophelderen.

Moet je Nederlands spreken om in Nederland te wonen?

Normaal gesproken niet, maar als je een permanente verblijfsvergunning nodig hebt, dan moet je Nederlands op A2-niveau kunnen aantonen. Zie Tabel 1 voor meer informatie. Zelfs als dit geen invloed op je heeft, zal het leren van de taal je een veel grotere band met het land en zijn cultuur geven. De taal overslaan kan ook leiden tot beperkte sociale kringen.

Moet je Nederlands spreken om in Nederland te werken?

Tenzij je een permanente verblijfsvergunning nodig hebt, is er geen wettelijke vereiste om Nederlands te kennen om in Nederland te kunnen werken. Als je een permanente verblijfsvergunning nodig hebt, moet je aantonen dat je A2 Nederlands spreekt. Een werkgever kan echter wel Nederlands eisen en het zal je zeker helpen om je te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Moet je Nederlands spreken om staatsburger te worden?

Als je Nederlander wilt worden via naturalisatie, moet je zowel een Nederlandse taaltoets als een inburgeringsexamen kunnen halen. In 2023 is de taaleis gesteld op A2. Naar verwachting wordt deze in 2024 verhoogd naar B1. Het inburgeringsexamen meet je kennis over de Nederlandse cultuur, inclusief geschiedenis en politiek.

Waarom zou je de Nederlandse taal leren?

  • Als je Nederlands kent, kun je in elke situatie met Nederlanders omgaan zonder op iemand anders te hoeven vertrouwen.
  • Deze onafhankelijkheid zorgt er ook voor dat je niet als toerist of expat wordt behandeld. In sommige situaties zal dat je geld besparen, want het is niet ongewoon dat mensen hogere tarieven moeten betalen als ze de taal niet spreken.
  • De taal leren helpt je meer te begrijpen van de cultuur en bereidt je voor op het inburgeringsexamen, dat in het Nederlands wordt afgenomen.
  • Zowel je werk als je privéleven zullen er baat bij hebben als je met de lokale bevolking kunt communiceren in hun eigen taal, want je relaties zullen er alleen maar sterker door worden. Nederlanders zijn vaak erg dankbaar als mensen tijd en moeite steken in het leren van hun taal.
  • Kennis van de lokale taal biedt je meer kansen op de arbeidsmarkt.
  • Nederlands leren zal je ook een betere levenskwaliteit bieden. Je zult meer ontspannen zijn omdat je gemakkelijker door de bureaucratie van de overheid kunt navigeren. Sommige daarvan, zoals de belastingdienst, zijn wettelijk verplicht om alleen in het Nederlands te zijn. Je zult ook de Nederlandse cultuur ten volle kunnen ervaren, waardoor je een sterkere band krijgt met de plaats waar je bent.
  • Zelfs als je de bovengenoemde voordelen niet ervaart, geeft het leren van een andere taal een sterk gevoel van voldoening en trots. Het helpt om vertrouwen op te bouwen in je vermogen om een leven in het buitenland op te bouwen en te onderhouden.

Wil je beginnen met het leren van je volgende taal? We kunnen helpen! Bekijk onze taalcursussen hier. Onze unieke Social Learning trainingen verbeteren de aandacht, retentie, reproductievaardigheden en motivatie van deelnemers. Je kunt er hier meer over leren.

Paul Van Zanten
Paul is an American intercultural communications professional living in the Netherlands and connecting with his Dutch roots. With a passion for travel, as well as gaining new perspectives and experiences, Paul aims to further his growth, as well as that of others at Language Partners.

My LPOnline