Inlog cursisten

De onafhankelijke corrector

Een vertaling is pas compleet wanneer het stuk is nagekeken door een onafhankelijke corrector. Deze corrector is in bijna alle gevallen ook vertaler, maar door zijn neutrale blik kan hij mogelijke oneffenheden in de vertalingen ontdekken.

Het werk van de corrector

Een veelgehoorde opmerking is dat een corrector zich alleen maar bezig hoeft te houden met de punten en komma’s. Een corrector doet veel meer dan dat. Afhankelijk van de opdracht van de klant, kan een corrector alleen een tekst nakijken op spelfouten en grammaticale onjuistheden, maar hij kan ook stukken tekst herschrijven. Het lezen van een tekst gaat dan ook anders dan wanneer je zelf rustig een boek of de krant leest. Je leest namelijk per woord, dan per zin dan per alinea, alles in een keer. Je neemt de woorden echt in je op om zo goed te zien of er geen spelfouten zijn gemaakt. Wanneer je ‘normaal’ leest, dan vliegen je ogen als het ware over de zinnen heen. De hersenen maken zelf de woorden af zodat je weet wat er staat, zonder dat je echt gezien hebt of de woorden wel correct geschreven zijn. Een corrector kijkt daarnaast ook naar de samenhang van de tekst en naar verwijzingen.

Gaat het om het corrigeren van een vertaalopdracht, dan heeft de corrector relatief minder vrijheid. De vertaling is gemaakt en de vertaler is en blijft verantwoordelijk voor het werk. De corrector kijkt puur of er geen spelfouten in de tekst zijn geslopen en of er geen zinnen vergeten zijn. Mocht de corrector het idee krijgen dat er iets niet goed is gegaan, dan geeft hij dat aan. De vertaler krijgt dan de opmerkingen te zien of er wordt overlegd, maar ingrijpende wijzigingen zonder overleg aanbrengen, is niet gangbaar. Het werk van de corrector wordt wel altijd zeer gewaardeerd. Het is belangrijk dat een tekst door een neutraal persoon bekeken wordt. De vertaler gaat immers helemaal op in zijn werk en ook al kijkt hij zijn stukken altijd zelf na, toch kan het gebeuren dat er iets over het hoofd wordt gezien. Dat is immers menselijk.

Correctieplanning

Tijdens de planning van een vertaalopdracht is het zeer verstandig om tijd te reserveren voor de correctie. Voor kleine documenten is dat niet echt noodzakelijk, maar wanneer er grotere documenten van bijvoorbeeld 2.000 woorden of meer worden ingepland dan is er gewoon meer tijd nodig om de tekst te bekijken. Het is altijd raadzaam om opdrachtgevers te informeren over deze correctieslag; er wordt regelmatig gedacht dat wanneer een vertaler klaar is met zijn werk, de tekst meteen wordt geleverd. Waarschijnlijk komt dat ook regelmatig voor, maar om een goede kwaliteit te kunnen bieden, is het zeer verstandig om er een onafhankelijke corrector naar te laten kijken. 

Claudia Peeters

Language Partners
Verbeter jouw internationale communicatie met onze zakelijke taaltrainingen in 52 talen: incompany, op locatie óf online.

My LPOnline