Inlog cursisten

Hoe word je een beëdigd vertaler?

Je hebt vertalers die beëdigd zijn en vertalers die dat niet zijn. Kwalitatief gezien doen ze niet onder voor elkaar. Maar wat moet je doen om als vertaler een stempel te mogen zetten onder een vertaling? Kortom, hoe word je beëdigd vertaler?

Inschrijving in het register

Om een goede uitleg te geven, heb ik hiervoor de website Overheid.nl geraadpleegd. Daar kun je alle wetten en regels die in Nederland gelden vinden en zo ook de regels omtrent beëdigd vertalen en tolken. Alleen is dit zeer formeel taalgebruik en ben ik zo vrij geweest om het voor de uitleg wat in te korten en tekstueel aan te passen.

Om voor inschrijving in het register (Rbtv – Register beëdigde tolken en vertalers) in aanmerking te komen, is het de bedoeling dat je als vertaler voldoet aan de eisen en competenties die door het Register worden gesteld:

–        Attitude van een vertaler voor de vertaler;
–        Integriteit;
–        Taalvaardigheid in de brontaal;
–        Taalvaardigheid in de doeltaal;
–        Kennis van de cultuur van het land of gebied van de brontaal;
–        Kennis van de cultuur van het land of gebied van de doeltaal;
–        Vertaalvaardigheid voor de vertaler.

Een aanvraag tot inschrijving moet worden gedaan bij de minister van Justitie. De vertaler moet een verklaring omtrent het gedrag overleggen om in aanmerking te komen voor de inschrijving. Een vertaler die minder dan vijf jaar in Nederland woont, moet naast de verklaring omtrent het gedrag een integriteitsverklaring overleggen die is afgegeven door een bevoegde instantie in het land van herkomst. De minister van Justitie kan de inschrijving van vertaler in het register weigeren wanneer hij niet overtuigd is van de integriteit van de vertaler. Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan de gegevens die worden overlegd, de papieren die nodig zijn voor een beoordeling en het te betalen bedrag dat bij behandeling van de aanvraag verschuldigd is. Vervolgens neemt de minister van Justitie binnen zes weken een beslissing of de vertaler mag worden ingeschreven.

De eed afleggen

Heeft de minister de aanvraag goedgekeurd, dan wordt de vertaler ingeschreven in het register. De nu op papier beëdigd vertaler ontvangt een bewijs van inschrijving met daarop de bron- of doeltaal dan wel bron- of doeltalen waarin de vertaler werkzaam is. De beëdigde vertaler legt binnen twee maanden na inschrijving in het register de eed af ten overstaan van de rechtbank van het arrondissement binnen zijn woonplaats. Om te kunnen worden beëdigd, moet de beëdigde vertaler een bewijs van inschrijving in het register laten zien.  De eed of belofte die de vertaler moet afleggen, gaat als volgt:

«Ik zweer/beloof dat ik mijn werk als beëdigde vertaler eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren en mij bij de uitoefening van mijn vertaalwerkzaamheden zal gedragen zoals een beëdigde vertaler betaamt».

«Ik zweer/beloof dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan ik door mijn werk kennis neem».

Nu dan echt beëdigd

Na het afleggen van de eed of belofte deponeert de beëdigde vertaler zijn handtekening ter griffie van de rechtbank en krijgt hij de akte van beëdiging uitgereikt.

Claudia Peeters
(Met dank aan Overheid.nl)

Language Partners
Verbeter jouw internationale communicatie met onze zakelijke taaltrainingen in 52 talen: incompany, op locatie óf online.

My LPOnline