Procedure

De aanpak van Language Partners

Bij Language Partners staat klanttevredenheid voorop. Het moet in alle opzichten ‘Always a Pleasure’ zijn. Vanaf het eerste contact tot en met de eindevaluatie. De aanpak van Language Partners is daarom transparant en vooral hoogst efficiënt. In principe heeft elke opdrachtgever slechts te maken met een persoon: de accountmanager. Deze persoon plant de intake, geeft u advies, maakt planningen. Kortom, de accountmanager regelt alles voor u. Van het begin tot het einde.

Een gedegen intakeprocedure

Nadat het eerste contact met Language Partners gelegd is, maakt een accountmanager met u een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dat onderhoud komen de volgende zaken aan bod:

  • Wat is het beoogde doel en niveau?
  • Heeft u specifieke wensen ten aanzien van de training?
  • Welke communicatievaardigheden wilt u trainen in welke professionele context?
  • Wat is uw leerstijl?

Alle organisatorische wensen worden volgens een vaste procedure in kaart gebracht.

Standaard een online adaptieve taaltoets

Het tweede deel van de intake bestaat uit een vraaggesprek in de doeltaal en een online adaptieve taaltoets (vaak in combinatie met een speciale vragenlijst)  Zo kunnen wij uw startniveau objectief vaststellen aan de hand van het Common European Framework of Reference for Languages. Als schrijfvaardigheid een specifiek aandachtspunt is, dan vragen we u tevens een schrijfopdracht te maken.

De aanmeldprocedure

Op basis van alle informatie komt Language Partners tot een behoefteanalyse en een trainingsadvies. Dit alles samengevat in een beknopt en overzichtelijk intakeverslag. Aangenomen dat u tevreden bent over ons advies, dan volgt de volgende stap. De feitelijke aanmelding. Daarbij maken we afspraken over:

  • Locatie: in-company of één van onze vestigingen/trainingslocaties (of buitenland)
  • Planning: flexibel (gespreide sessies) of intensief (‘onderdompeltraject’) of een combinatie
  • Aantal cursisten: 1-op-1-training of een groepstraining (max. 8 cursisten)
  • Trainingsvorm: taalcoaching, maatwerktraining, opengroepstraining, workshop
  • Language Partners Online: face-to-face training of Blended Learning

Language Partners legt alle gemaakte afspraken vast in een overzichtelijke offerte. Gaat u hiermee akkoord, dan gaat de taaltraining snel van start.

Tussentijdse en eindevaluaties

Kwaliteit staat bij Language Partners voorop. Daarom toetsen we regelmatig of de training aan uw verwachtingen voldoet. Dat doen we halverwege en na afloop van de training d.m.v. een korte online vragenlijst. Aan het einde van de training ontvangt de opdrachtgever online de evaluaties van de betrokken cursisten, alsmede een door de trainer(s) opgesteld eindrapport. Hierin wordt het verloop van de training beschreven en komen zaken aan bod als presentie, inzet en vooruitgang.

Certificaat en nazorg

Het eindrapport bevat advies over het op peil houden van uw taalvaardigheden. Bij voldoende presentie ontvangt u tevens een certificaat van deelname. Enkele maanden na de training nemen we contact met u op met de vraag of de training in de dagelijkse praktijk het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Contact