Inlog cursisten

Internationale taalcursussen bij gelieerde taalinstituten

Dankzij ons internationale netwerk kunnen onze cursisten ook buiten Nederland getraind worden, bijvoorbeeld in Frankrijk, Groot-Brittannië of Denemarken.

Onze internationale partners:

België: ElaN Languages
Denemarken: Better Business international
Frankrijk: Linguaphone
Finland: Better Business international
Groot Brittannië: Simon & Simon
Noorwegen: Better Business international
Spanje: Better Business international
Zweden: Better Business international

Volg Language Partners


My LPOnline