Inlog cursisten

Privacybeleid Language Partners

Language Partners hecht veel waarde aan het vertrouwen dat jij als klant/opdrachtgever en samenwerkingspartner in ons bedrijf heeft. Daarnaast is privacy een grondrecht van burgers. Het is daarom, dat alle persoonlijke informatie die je ons geeft, door ons met de grootste zorg en vertrouwelijkheid wordt behandeld. Wij respecteren jouw privacy en gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring informeren wij je over onze werkwijze op het gebied van Privacy en wat er met jouw gegevens wordt gedaan.

Wij vinden het belangrijk om het Privacyrecht zo goed mogelijk te beschermen. Dat deden we altijd al, en onder Europese wetgeving AVG/GDPR leggen we er extra de nadruk op.

We zorgen ervoor dat:

  1. wij geen persoonsgegevens van jou opvragen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben voor het werk dat we voor jou doen;
  2. jij de mogelijkheid hebt om in te zien welke persoonsgegevens we van jou gebruiken en waarom en hoe lang;
  3. informatie over hoe je jouw persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren en (laten) verwijderen goed vindbaar is;
  4. jouw persoonsgegevens tijdig en veilig worden vernietigd als wij (of partijen die voor ons werken) ze niet meer voor jou gebruiken.

Hoe regelen wij dit in ons bedrijf en met onze leveranciers/samenwerkingspartners?

  • Doordat we hier intern goede procedures en instructies voor gebruiken
  • Doordat we in onze overeenkomsten met partijen die voor ons (en dus indirect voor jou) werken, ook speciaal afspraken maken over privacy bescherming
  • Doordat we een speciale functionaris gegevensbescherming hebben aangesteld
  • Doordat we altijd bereikbaar zijn en open staan voor vragen of opmerkingen van jouw kant over jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens en waarom

Als je ons jouw persoonsgegevens verstrekt, dan gebruiken wij deze om jou de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren en/of om jou te informeren. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen van cursusadministratie en boekhouding. Globaal  liggen deze tussen de 5 en 7 jaar na beëindiging van de cursus. De details vind je in onderstaande tabel:

Klanten/cursisten
Wat Waarom Hoe lang
Contactgegevens (naw, e-mailadres, telefoonnummer) Toesturen cursusmaterialen,  contact/correspondentie met kantoor of trainers, debiteuren- en crediteurenadministratie conform wettelijke termijn

 

Nieuwsbrieven (indien jij je hiervoor zelf hebt aangemeld) Totdat jij je afmeldt
Geboortedatum Vorming van gelijkgestemde cursusgroepen conform wettelijke termijn naw
Geslacht Om je met de juiste aanspreektitel te kunnen benaderen conform wettelijke termijn naw
Dyslexie, allergie, eventuele handicaps relevant voor jouw training Om de cursus (omstandigheden) goed te laten aansluiten op jouw persoonlijke situatie conform wettelijke termijn naw

 

Voorkeuren voor manier van leren Om de leervormen goed te laten aansluiten op jouw persoonlijke voorkeur conform wettelijke termijn naw

 

Moedertaal De cursus goed laten aansluiten op jouw taalachtergrond conform wettelijke termijn naw
Taalniveau De cursus goed laten aansluiten op jouw niveau conform wettelijke termijn naw
Bedrijfsnaam en functie Voor de juiste doorgeleiding na een informatie-aanvraag. En voor het afstemmen van de inhoud van een training (vakjargon) conform wettelijke termijn naw
Toetsuitslagen In kader van een evt. vervolgtraining conform wettelijke termijn naw
Kwaliteitsevaluaties door cursisten Tussentijds bijstellen en verbeteren van onze dienstverlening conform wettelijke termijn naw

De opdrachtgever van de training krijgt inzicht in start- en eindniveau, testuitslagen, presentie, voortgang en verloop van de training.

Voor ons online leerplatform geldt:

Wat Waarom Hoe lang Wie heeft er toegang
Je accountgegevens (naam en e-mailadres zijn verplicht, overige informatie is vrijblijvend) In het kader van social learning (leren met en van andere cursisten) wordt je account behouden na afloop van de cursus. maximaal 5 jaar Admin, planning, trainer(s)
Jouw persoonlijke cursus (gemaakte oefeningen en cijfers) We bewaren je leerhistorie voor als je in de toekomst een vervolgcursus doet. maximaal 2 jaar Admin, planning, trainer(s)
Door jou geplaatste social learning content (bv. forumberichten, gezamenlijke opdrachten) Content die door jou geplaatst wordt, wordt in het kader van social learning  bewaard. maximaal 5 jaar Admin, planning, trainer(s), medecursisten
Sollicitanten
cv en motivatiebrief, e-mailadres, telefoonnummer, referenties Om passende nieuwe medewerkers te kunnen werven Zonder toestemming 4 weken

Met toestemming 1 jaar

 

Medewerkers
naw-gegevens, geboortedatum, geslacht, bsn-nummer, huwelijkse staat, kopie ID, evt. verblijfsvergunning

Functie en salarisgegevens

Contract

Pensioenverklaringen

Loonbelastingverklaring

Bankrekeningnummer

Loonstroken

Informatie over verlof, functioneren, ambities, opleidingen

KvK-nummer, btw-nummer

Inschrijving CRKBO

Uurtarieven

Wie bij nood waarschuwen

Alles om een goed werkgever en opdrachtgever te kunnen zijn (salarisuitbetalingen, administratie) Conform wettelijke termijnen na einde contract

 

Inzien, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

Als je jouw persoonsgegevens wilt inzien, veranderen of verwijderen kun je dit als volgt doen:

Je kunt ons mailen op info@languagepartners.nl of bellen op 088 – 02 88 000. Wij zorgen er dan voor dat je weet welke gegevens wij van jou hebben, of dat jouw gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden.

Voor het inzien en wijzigen van jouw online account op ons leerplatform kun je terecht in de instellingen van de desbetreffende online omgeving. Indien je mails van de Refresher ontvangt, kunt je jouw instellingen hiervoor ook in deze online omgeving aanpassen.

Voor het verwijderen van jouw online account kunt je ons mailen of bellen via bovenstaande gegevens.

Cookies

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. ‘Gegevens delen’ is binnen Analytics uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wij maken ook gebruik van de tool Hotjar om gedrag van bezoekers in kaart te brengen en hiermee onze website te verbeteren. Via de cookiemelding hebben bezoekers altijd de mogelijkheid om dit uit te schakelen, waardoor hun bezoek niet gevolgd wordt.

Daarnaast gebruikt deze website Tidio, een chatplatform dat gebruikers verbindt met de klantenservice van Language Partners. We verzamelen e-mailadressen alleen met toestemming van de gebruikers. De uitgewisselde berichten en gegevens worden tijdelijk opgeslagen in de Tidio-applicatie. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie. Language Partners maakt geen gebruik van deze berichten of gegevens anders dan om de geregistreerde problemen of vragen van gebruikers op te volgen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verwijderen van cookies
Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Gebruik door derden

In sommige gevallen delen wij persoonsgegevens met derden. Dit is het geval als wij met derden een overeenkomst hebben afgesloten omdat zij werk voor ons verrichten dan wel een controlerende functie hebben. Denk aan betaalinstanties, pensioenfonds, arbodienst, belastingdienst, accountant, leveranciers van cursusmaterialen, zzp’ers, samenwerkingspartners, ICT-leveranciers.

Met elke partij waarmee wij persoonsgegevens delen is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd dat er conform ons privacybeleid veilig en zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wij stellen jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor andere doelen dan waarvoor u ze ons heeft gegeven. Dat hebben we nooit overwogen, nooit gedaan en zullen we ook nooit doen.

Werken met andere landen

Onze servers staan op Europees grondgebied. Jouw persoonsgegevens en de back-ups daarvan worden dus op Europees grondgebied bewaard.

Voor marketingdoeleinden werken wij samen met Google en MailChimp. Deze bedrijven verwerken gegevens buiten de EU. Zij zijn echter gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield, wat betekent dat zij voldoen aan de in Europa geldende eisen voor het beschermen van persoonsgegevens. Ook met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gevolgen van het niet verstrekken van jouw persoonsgegevens

Mocht je de voor ons werk minimaal benodigde persoonsgegevens niet aan ons verstrekken, dan kunnen wij je niet voorzien van de door jou gevraagde producten en of dienstverlening.

In onze contactformulieren en accounts maken wij onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte velden. De verplichte gegevens hebben wij nodig om ons werk te doen. De niet-verplichte gegevens helpen ons om ons werk beter te kunnen doen en jou om jouw cursus te optimaliseren. Ongeacht het verplichte karakter van persoonsgegevens behandelen wij alle persoonsgegevens die u ons verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid conform dit privacy statement.

Vragen en klachten rond persoonsgegevens

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je terecht bij onze functionaris gegevensbescherming. Dit is de countrymanager, die te bereiken is via info@languagepartners.nl of 088-02 88 000.

Heb je onverhoopt een klacht over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan hopen wij dat je contact met ons opneemt, zodat we jouw klacht kunnen doornemen en zo snel mogelijk kunnen oplossen. Maar uiteraard heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wil je meer informatie?
We helpen je graag!

088 - 02 88 000

Bel ons op bovenstaand telefoonnummer of vul het contactformulier in.

Volg Language Partners