Inlog cursisten

LP Academy workshops

Het werkveld van professionele trainers verandert sneller dan ooit. We bedienen cursisten uit verschillende generaties, die ieder op hun eigen manier leren en creëren. Ook methoden en technieken ontwikkelen zich in een hoog tempo. Alle reden voor professionele trainers om te investeren in permanente educatie.

Wij bieden onze, maar ook externe, taaltrainers diverse workshops aan om hun kennis te vergroten, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Ons aanbod van workshops bestaat uit:

Didactiek

Back to Basics

Het proces van intake en interpretatie tot en met eindevaluatie en rapportage in vogelvlucht.

 • Behoeftebepaling en –analyse;
 • Assessment, testen en toetsen;
 • Criteria voor groepssamenstelling;
 • Leerstijlen;
 • Keuze programma, werkvormen en materiaal;
 • Monitoren en feedback geven;
 • Terugkoppeling resultaten en observaties.

Woordenschat en grammatica

Het vergroten van de woordenschat en correct taalgebruik; het zijn veelgehoorde wensen van klanten. Deze workshop gaat in op de aanpak van deze onderwerpen tijdens de training.

 • Latente en actieve woordenschat;
 • ‘Domeinen’ ontdekken;
 • Strategieën om de actieve woordenschat uit te bouwen;
 • Technieken;
 • Mindmapping;
 • Storytelling;
 • Grammatica vroeger en nu: wat werkt het beste voor wie?

NT2-trainingen geven

Wat zijn de meest voorkomende typen NT2-leerders waarmee je te maken krijgt? Hoe kies je de juiste lesmaterialen voor de doelgroep? Deze workshop is specifiek gericht op trainingen Nederlands als tweede taal.

 • Je kent de kenmerken van zowel zakelijke als inburgeringstaaltrainingen;
 • Je weet welke verschillende types NT2-leerders je kunt tegenkomen en hoe je deze benadert;
 • Je kunt de juiste lesmaterialen kiezen voor jouw doelgroep;
 • Je kent de meest typische kenmerken van de Nederlandse taal;
 • Je (her)kent de meest voorkomende struikelblokken van de Nederlandse woordenschat en grammatica;
 • Je leert waar jouw voorkeur en talenten liggen m.b.t. het NT2-onderwijs.

Specialistisch

Introductie juridisch Engels

Trainingen verzorgen in een advocatenkantoor of andere juridische omgeving vergt een goede kennis van het vakgebied. Met deze workshop krijg je een beeld van de diversiteit en hoe je je als niet-juridisch taalexpert kunt voorbereiden.

 • De grootste verschillen tussen het Britse en het Nederlandse rechtssysteem;
 • Advocatenkantoren en de verschillende disciplines;
 • De doelgroep: managing expectations;
 • Het trainingsprogramma: hoe sluit je aan op de (leer)doelstellingen;
 • Trainingsmateriaal: in druk en digitaal;
 • Terminologie en jargon.

Introductie hr

Wat weet je van de rol van hr in een organisatie en hoe deze wordt vervuld?

 • HR, HRM, HRD en MD.
 • Wat zijn de wensen, behoeften en doelstellingen van deze medewerkers qua communicatie in het Nederland of de moderne vreemde talen?
 • Waarmee kun je je als trainer onderscheiden?
 • Hr topics en jargon

Cambridge English

Hoe bereid je je cursist voor op de Cambridge Business English Qualifications?

 • Overzicht van het Cambridge examens;
 • Beoordelingscriteria van de Cambridge assessor;
 • Vaststellen sterktes en hiaten of verbeterpunten;
 • Te gebruiken materialen;
 • Leermethodes;
 • Registratie voortgang, terugkoppeling naar cursist;
 • Proefexamens.

Staatsexamen NT2

Hoe bereid je je cursist voor op het Staatsexamen NT2?

 • Overzicht van het Staatsexamen NT2 (deel I en II)
 • Beoordelingscriteria door assessor;
 • Vaststellen sterktes en hiaten of verbeterpunten;
 • Te gebruiken materialen;
 • Leermethodes;
 • Registratie voortgang, terugkoppeling naar cursist;
 • Proefexamens.

Wil je meer informatie?
We helpen je graag!

088 - 02 88 000

Bel ons op bovenstaand telefoonnummer of vul het contactformulier in.

Volg Language Partners