Language Partners Academy

Onze vakopleiding voor taaltrainers

LP logo AcademyBij Language Partners stellen we hoge eisen aan onze taaltrainers.
De kwaliteit van de Language Partners taaltrainingen wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van onze trainers. Hun kennis moet up-to-date zijn. Niet alleen van de doeltaal, maar ook van de didactiek, de branches en de diverse communicatiemethoden.

Permanente deskundigheidsbevordering

Language Partners hanteert een strenge ‘selectie aan de poort’. Elke taaltrainer moet gediplomeerd dan wel gekwalificeerd zijn en minimaal met één branche praktijkervaring hebben. Daarnaast werkt Language Partners actief en structureel aan de permanente deskundigheidsbevordering van zijn trainers. Daarvoor is de Language Partners Academy opgericht. De eerste volwaardige docentenopleiding voor het niet-gesubsidieerde vakonderwijs. Deze opleiding is ook toegankelijk voor taaltrainers die niet voor Language Partners werken.

Een gevarieerd vakkenpakket

Taaltrainers hebben de keuze uit een groot aantal modules om hun kennis op specifieke vakgebieden te actualiseren en te vergroten. Na succesvolle deelname aan een module van de Language Partners Academy ontvangt de trainer een certificaat.

Uniek in Nederland

De 350 taaltrainers van Language Partners volgen zelf ook regelmatig trainingen. Didactiek en methodiek staan prominent op het lesrooster, net zoals presentatietechnieken, nieuwe media en natuurlijk branchetrainingen. Ons eigen opleidingsinstituut, Language Partners Academy, is uniek in Nederland. Het is de beste garantie voor continue deskundigheidsbevordering en voor een permanent hoge kwaliteit van de taaltrainingen.

Ga naar de website van Language Partners Academy >