Inlog cursisten

Plezier in het leren is cruciaal

“If life seems jolly rotten
There’s something you’ve forgotten
And that’s to laugh and smile and dance and sing”.

– Monty Python – always look on the bright side of life

Leren is ingewikkeld proces

Het leerproces vraagt om een grote inspanning. Het vergt concentratie, inzet, doorzettingsvermogen en strategisch denken. Daarnaast komen er allerlei emoties bij kijken die het leerproces kunnen bevorderen, maar ook juist kunnen afremmen.

Een professionele trainer moet over de juiste skills beschikken om cursisten in dit ingewikkelde proces te begeleiden. Dat betekent natuurlijk niet dat plezier maken en lachen uitgesloten zijn. In tegendeel zelfs, deze dragen bij aan het leren. Het motto van Language Partners is niet voor niets “always a pleasure”.

Houd de aandacht vast

Belangrijke voorwaarden bij het leren zijn aandacht en concentratie. Wie niet aandachtig oplet of ongeconcentreerd aan het werk gaat, zal de stof niet goed tot zich nemen. Ons brein schenkt vooral aandacht aan dingen die als nuttig of verrassend ervaren worden. Wat saai is, wordt eerder genegeerd. We gaan over op de automatische piloot. Dat mag tijdens een training niet gebeuren.

Humor, variatie en beeldende voorbeelden kunnen helpen het brein alert te houden. Een cursist die altijd zeer oplettend luisterde, erg actief was en met sprongen vooruit ging, gaf later aan dat hij met groot plezier mijn lessen bijwoonde en daardoor extra gemotiveerd was. Deze feedback krijg ik vaker, en dat opende mijn ogen. Plezier maken móet.

Van emoties naar zelfvertrouwen

Emoties hebben een grote invloed op het leerproces. Emoties zijn een reactie op de omgeving. Een cursist kan zich tijdens een training bijvoorbeeld onzeker voelen. Veel volwassen professionals stellen zich niet graag kwetsbaar op. Tijdens een taaltraining moet je iets nieuws leren, of iets verbeteren dat je niet goed beheerst. Gevoelens van schaamte, (faal)angst, ontmoediging of verveling kunnen dan naar boven komen.

Het is de taak van de trainer negatieve emoties om te zetten naar positieve emoties, zoals plezier in het leren van nieuwe vaardigheden, enthousiasme, gevoel van succes behalen, trots. Een ontspannen sfeer waarin fouten gemaakt mogen worden, draagt hieraan bij. Zo help je het zelfvertrouwen van de cursist te vergroten.

Blijf lachen

Lachen is een onmisbaar ingrediënt voor een plezierige en succesvolle les. Tijdens het lachen gebeuren allerlei processen in brein en lijf. Spieren ontspannen zich, het lichaam wordt beter doorbloed, gelukshormonen komen vrij. Hierdoor voelt men zich beter, positiever en vol goede moed.

Ik begin mijn Franse les graag met het uitwisselen van bijzondere en grappige gebeurtenissen. Cursisten oefenen zo hun Frans, het breekt het ijs, en zorgt voor de juiste stemming.

Samen lachen schept een band

Lachen heeft een sociale functie en is universeel. Al verschilt humor aanzienlijk per land, iedereen is gevoelig voor een oprechte glimlach. Lachen is aanstekelijk en is een sterk bindingsmiddel.

Het versterkt de vertrouwensband tussen trainer en cursist enorm. De trainer komt minder bedreigend over en de cursist durft meer van zichzelf te laten zien. Je moet natuurlijk wel altijd mét iemand lachen, en niet óm iemand lachen.

Dat samen lachen bevorderlijk is voor een goede relatie en niets afdoet aan het serieuze waarmee je bezig bent, bewijzen twee grote voormalige wereldleiders, Bill Clinton en Boris Jeltsin, tijdens hun bekende slappe lach.

En wie haar/zijn/diens Frans lachend wil verbeteren kan kijken naar films als Intouchables of Le sens de la fête. Plezier gegarandeerd!

 

Hélène Robinet
Hélène is taaltrainer Frans bij Language Partners. Daarnaast is zij ook schrijfster en beëdigd vertaler. Als trainer streeft ze ernaar dat elke cursist, ongeacht zijn of haar achtergrond, aanleg en leerstrategie, het beste uit zichzelf haalt.

My LPOnline