Inlog cursisten

Afsluiting brief: hoogachtend te formeel?

Wie regelmatig brieven schrijft zal waarschijnlijk nooit twijfelen tussen ‘Hoogachtend’ of ‘Met vriendelijke groet’ als afsluiting van een brief. Hooguit zal men twijfelen over het sturen van één of meerdere groeten. De respectvolle, formele afsluiting ‘Hoogachtend’ wordt nog maar zelden gebruikt, in tegenstelling tot haar vriendelijke, informele equivalent.

‘Hoogachtend’ of ‘Met vriendelijke groet(en)’

Als je toch twijfelt tussen de twee verschillende afsluitingen dan kun je prima het internet raadplegen. Daar lees je dat ‘Hoogachtend’ alleen wordt gebruikt in formele brieven. Een informele brief sluit je af met ‘Met vriendelijke groet(en)’, zeker als je begint met ‘Beste’. Maar hoe bepaal je dan wat formeel en informeel is? Een sollicitatiebrief kun je zonder problemen formeel noemen, maar alle voorbeeldbrieven op internet worden afgesloten met de informele groet.

Geachte aanhef

De aanhef lijkt een uitkomst te bieden, begin je je brief met ‘Geachte’ dan sluit je af met ‘Hoogachtend’. Ook deze bewering wordt tegengesproken door de voorbeeldbrieven op het internet. Een goede brief schijnt te moeten beginnen met ‘Geachte’, maar wordt afgesloten met ‘Met vriendelijke groet’. Volgens de Taalunie mogen we bij de formele aanhef ‘Geachte’ zelf kiezen welke afsluiting we plaatsen.  Alleen bij een zeer formele aanhef als ‘Weledelgestrenge heer’ is de formele slotformule verplicht.

Heel vriendelijk

Het lijkt tegenwoordig niet meer te gaan om het uiten van achting. Je moet vooral vriendelijk en sympathiek overkomen, ook naar je werkgever, je klant en de gemeenteambtenaar. Je hoeft de ontvanger niet meer te laten weten hoezeer je hem respecteert. Te formeel taalgebruik schept een afstand die we in deze sociale maatschappij niet meer willen voelen. Na het sturen van een keurige sollicitatiebrief is de kans groot dat je een vriendschapsverzoek op Facebook ontvangt van je toekomstige werkgever.

Hooggeacht advies

Het woordje ‘Hoogachtend’ heeft een zekere lading die je in sommige brieven juist heel goed kan gebruiken. Ten eerste schept deze slotformule een afstand tussen de zender en de ontvanger. Dit kan handig zijn in situaties waarin je geen toenadering zoekt tot de ontvanger. Daarnaast laat je de ontvanger in zijn waarde door het gebruik van ‘Hoogachtend’, je schrijft immers dat je waardering voor hem hebt. Ten slotte toon je beleefdheid, wat tegenwoordig uitzonderlijk genoemd kan worden.

Wil je echter graag in prettig, gelijkwaardig contact komen met de ontvanger, sluit dan je brief af met ‘Met vriendelijke groet(en)’. Je mag overigens zelf bepalen of je één of meer groeten stuurt. De vraag is nu: hoe sympathiek wil je overkomen?

Met superveel vriendelijke groeten,

Eline Kouwets


My LPOnline