Inlog cursisten

Diversiteit, inclusie, DEI of D&I? Dit houdt het in.

Je hoort de termen diversiteit en inclusie, of de afkortingen D&I of DEI ongetwijfeld regelmatig voorbij komen. Veel grote bedrijven hebben inmiddels diversiteitsmedewerkers in dienst of hebben zelfs een hele diversiteitsafdeling opgezet. Organisaties zijn bezig een ‘inclusieve cultuur’ te creëren, of werken aan Cultural Awareness. Maar wat houden de termen precies in? Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over DEI, D&I, of diversiteit en inclusie? 

Is het D&I of DEI? 

Om met de afkortingen te beginnen: over het algemeen wordt in Nederland de afkorting D&I gebruikt, wat staat voor Diversiteit en Inclusie. Bij Language Partners kiezen we ervoor om de Engelse afkorting DEI te gebruiken, wat staat voor Diversity, Equity and Inclusive culture(s). Juist die term Equity, wat grofweg te vertalen is als gelijkwaardigheid, is onmisbaar voor het laten slagen van een inclusieve cultuur binnen een organisatie.  

Wat verstaan we onder Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusieve Cultuur? 

Van de termen diversiteit en inclusie bestaan veel uiteenlopende definities. Wij houden onderstaande definities aan:

  • Diversiteit houdt in simpelweg in dat iets is samengesteld uit elementen die onderling van elkaar verschillen. Wanneer over diversiteit en inclusie wordt gesproken wordt nog weleens de fout gemaakt dat diversiteit enkel over etniciteit zou gaan. Dat is een misvatting. Binnen een team kun je op allerlei vlakken diversiteit tegenkomen, zoals gender, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, neurodivergentie, opleidingsniveau of nationaliteit.   
  • Equity (wat we voor het gemak vertalen als gelijkwaardigheid) valt in deze context het beste te omschrijven als het promoten van eerlijkheid, onpartijdigheid en rechtvaardigheid. 
  • Inclusie houdt kortweg in ‘het betrekken van iedereen’. Wanneer je spreekt van een inclusieve (werk)cultuur hebben we het over een cultuur waarbinnen iedere werknemer zich veilig, gewaardeerd en betrokken voelt. Dat geeft hen het vertrouwen om zichzelf kunnen zijn.  

Waarom is een inclusieve cultuur belangrijk? 

Het creëren van een inclusieve cultuur kost tijd en moeite. Maar het levert ook iets op. Werknemers voelen zich beter omdat ze zichzelf kunnen zijn. Er wordt vertrouwd op hun kunnen en hun bijdragen worden gewaardeerd. Dat zorgt voor minder stress bij werknemers, minder uitval en juist meer betrokkenheid bij de organisatie. Werknemers zijn beter bereid samen te werken en presteren over het algemeen beter als ze zich goed voelen op hun werk.  

Dat klinkt misschien logisch, maar is lang niet altijd vanzelfsprekend. Zeker binnen diverse teams, waar misschien sprake is van fluency gaps, vergt het soms grote structurele aanpassingen en ander leiderschap. 

De voordelen van DEI voor jouw organisatie

Wereldwijd opereren steeds meer bedrijven internationaal, en gaan daarmee vaak over op Engels als voertaal. Daarnaast werken er momenteel rond de 87 miljoen expats verspreid over de wereld. Dat heeft vanzelfsprekend consequenties voor organisaties, voor managers en voor medewerkers binnen teams die steeds internationaler en diverser worden.  

Wanneer je de principes van DEI doorvoert binnen jouw organisatie, dan profiteren zowel de werknemers als de organisatie als geheel daarvan. Werknemers voelen zich gehoord, durven zich uit te spreken en zijn meer betrokken. Dit leidt over het algemeen tot minder verzuim, en meer loyaliteit. Daarnaast leren teams beter samen te werken, wat leidt tot betere prestaties en uiteindelijk een hogere omzet voor het bedrijf. Kortom; iedereen heeft iets te winnen bij DEI.

Meer weten over DEI?

Als je geïnteresseerd bent in DEI en er meer wil over lezen, kun je terecht bij onze serie blogs over dit onderwerp. Onze trainingen op het gebied van DEI en inclusief leiderschap, vindt je in de menubalk onder cultuurtrainingen. En voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen!

Language Partners
Verbeter jouw internationale communicatie met onze zakelijke taaltrainingen in 52 talen: incompany, op locatie óf online.

My LPOnline