Inlog cursisten

Klant aan het woord: Heineken

Heineken

Heineken Nederland heeft in 2008 ervoor gekozen om taaltrainingen af te nemen bij Language Partners. Aangezien de medewerkers van Heineken verspreid zitten over heel Nederland is het voor Heineken belangrijk om – naast een goede kwaliteit – een leverancier te hebben die hier op in kan spelen.

Inspelen op leervragen

Language Partners heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij de leervragen van onze medewerkers prima kan beantwoorden: zowel via individuele trainingen als via groepstrainingen. Met de uitbreiding van het trainingsaanbod van Van Dale is Heineken nog beter in staat om de leervragen van onze medewerkers in de organisatie te beantwoorden. Het aanbod van individuele en groepstrainingen is hierdoor nog breder geworden. We zien dat onze lager geschoolde medewerkers nu beter terecht kunnen bij Language partners dan voorheen.

Engels en Nederlands

Heineken neemt voornamelijk Engelse taaltrainingen af bij Language Partners. Veelal gaat het om individuele leervragen zoals presentatietechnieken in het Engels, bijscholing in de Engelse taal, specifieke financiële Engelse taaltrainingen maar ook Nederlandse schrijfvaardigheid en Nederlands voor anderstaligen.
Via de intake wordt nauwkeurig onderzocht wat de exacte leervraag is en wat het huidige niveau van de medewerker is. Hieruit volgt een voorstel dat duidelijk inzicht geeft in het traject om te komen tot beantwoording van het leerdoel.

Terugkoppeling

De terugkoppeling van medewerkers over de door hen gevolgde training is overall positief. De deskundigheid en kennis van de trainers alsmede de persoonlijke begeleiding wordt goed gewaardeerd door hen. De medewerkers geven geregeld terug dat zij zeker tevreden zijn en dat hun leerdoel is bereikt. Wat kun je je als Heineken beter wensen dan een dergelijk resultaat?!

Henriëtte Martens
Opleidingscoördinator – Opleidingen Heineken Nederland

Language Partners
Verbeter jouw internationale communicatie met onze zakelijke taaltrainingen in 52 talen: incompany, op locatie óf online.

My LPOnline